music_note music_note

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Digelius Music Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Digelius Music Oy
Laivurinrinne 2, 00120 Helsinki
+358 9 666 375
y-tunnus: 0195592-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Digelius Music Oy / Risto Nevanlinna
Laivurinrinne 2, 00120 Helsinki
+358 9 666 375
risto@digelius.com

3. Rekisterin nimi
Digelius Music Oy:n verkkokaupan (Digelius Music Online Shop) asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste sopimus, jossa
rekisteröity on rekisteröitynyt Digelius Music Online Shopin asiakkaaksi. Peruste henkilötietojen
käsittelylle on myös henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen,
yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

  • Asiakkuuden ylläpitäminen
  • Tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi
  • Verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittäminen
  • Asiakaskokemuksen parantaminen
  • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
  • Väärinkäytösten estäminen
  • Paremman asiakaspalvelun tarjoaminen

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, asiointikieli, sähköpostiosoite ja ostoshistoria.
Tietoja käsitellään niin pitkään kuin rekisteröity on Digeliuksen
verkkokaupan asiakas. Rekisteröidyn pyynnöstä tietojen käsittely loppuu
aiemmin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Emme myy tai luovuta mitään tietojasi kolmansille osapuolille. Emme
julkaise tietojasi missään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä
työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin
perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta
pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on
suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Digelius Music Oy tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat
käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä
kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn
perusteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai
tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen
info@digelius.com

tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin.

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä
taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka,
taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut.
Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.